Documentació

Què trobaràs aquí?


Actors

Aquests són els actors que participen en els casos d'ús. Estan dividits en dos tipus, Contactes i Empreses. Per a l'aplicació, tots els contactes poden ser tant usuaris de la plataforma com empreses on treballen aquests usuaris. Les relacions entre contactes seran les que ens informaran quin és l'empresa i quins usuaris amb diferents càrrecs hi treballen.

Així, les diferències conceptuals entre Contactes i Empreses són:

Tipus

Característiques

Empresa

  • No és usuari de la plataforma.
  • Té un organigrama amb els contactes que hi treballen.
  • És el contacte fiscal, en el cas de facturació.
  • Un contacte pot alhora ser empresa, cas autònoms.

Contacte

  • Pot ser usuari de la plataforma.
  • Té assignats grups socials, que identifiquen com es comportarà dins la plataforma.
  • Té assignats permisos per accedir als llocs on participa.
  • Pot actuar en nom de l'empresa, cas fiscal.
  • Rep notificacions de la plataforma.
  • Pot ser alhora empresa, cas autònoms.
Contactes

Contactes amb rols assignats

Aquest contactes s'han assignat a grups socials per poder jugar un paper dins les eines de col·laboració del programa. Cadascun d'ells utilitza el conjunt usuari/clau per accedir a la seva àrea. Per veure el funcionament de la demo amb diferents punts de vista, utilitzi aquests contactes separadament.

Segons rol assignatAdministradors


Clients


Col·laboradors


Convidats


Direcció


Junta directiva


Proveïdors


Socis


Empreses


Casos d'ús

Per veure el software en funcionament, es descriuen alguns casos d'ús:


Financials

BrightSide Financials és la facturació i comptabilitat del servei BaaS.

Per funcionar, Financials estableix relacions amb els contactes usant contractes. Un contacte/empresa pot tenir tants contractes com necessiti. De la mateixa manera, els departaments de l'empresa són contractes tipus dipòsit on es guarden els documents. Cada tipus de contracte té la seva finalitat.

Contractes


Projectes