BaaS a VirtualBox

Per tenir ple control sobre les dades de la demo del servei BaaS, virtualitza el servei en la VirtualBox.

Per accedir a la demo com un usuari registrat, utilitza els correus dels usuaris llistats a Contactes i el password demo.

Descarrega la virtualització

Instal·lar la virtualització

Obre VirtualBox i accedeix a l'opció File -> Import Appliance...

Selecciona l'arxiu descarregat BaaS DEMO.ova i segueix les instruccions que apareixen en el dialeg d'importació.

Configuració host de la VirtualBox

La virtualització del servei BaaS funciona com un servidor a la xarxa. Un cop instal·lada la virtualització s'accedirà al servei usant el navegador d'internet. Per tenir-hi accés, cal configurar un accés host-only.

Obre VirtualBox i accedeix a l'opció File -> Host Network Manager...

Crea una Host-only Network usant el botó Create. Configura les propietats tal i com s'indica a les imatges.

Propietats de l'adaptador
Propietats del DHCP

Accés al servei un cop configurada la virtualització

Si tot ha funcionat correctament, per accedir al servei virtualitzat s'utilitzarà la primera adreça IP que dóna el servidor DHCP. En l'exemple serà http://192.168.56.101.

Descarrega la virtualització