Contactes

Contactes amb rols assignats

Aquest contactes s'han assignat a grups socials per poder jugar un paper dins les eines de col·laboració del programa. Cadascun d'ells utilitza el conjunt usuari/clau per accedir a la seva àrea. Per veure el funcionament de la demo amb diferents punts de vista, utilitzi aquests contactes separadament.

Segons rol assignatVersió per impresora
Català18/04/18 18:03Jack Administrator