Actors

Aquests són els actors que participen en els casos d'ús. Estan dividits en dos tipus, Contactes i Empreses. Per a l'aplicació, tots els contactes poden ser tant usuaris de la plataforma com empreses on treballen aquests usuaris. Les relacions entre contactes seran les que ens informaran quin és l'empresa i quins usuaris amb diferents càrrecs hi treballen.

Així, les diferències conceptuals entre Contactes i Empreses són:

Tipus

Característiques

Empresa

  • No és usuari de la plataforma.
  • Té un organigrama amb els contactes que hi treballen.
  • És el contacte fiscal, en el cas de facturació.
  • Un contacte pot alhora ser empresa, cas autònoms.

Contacte

  • Pot ser usuari de la plataforma.
  • Té assignats grups socials, que identifiquen com es comportarà dins la plataforma.
  • Té assignats permisos per accedir als llocs on participa.
  • Pot actuar en nom de l'empresa, cas fiscal.
  • Rep notificacions de la plataforma.
  • Pot ser alhora empresa, cas autònoms.
Versió per impresora
Català18/04/18 09:24Jack Administrator