ABCDEFGHI
1
Participants / NotificacionsUsuari AdministradorJuntaResponsable ComissióMembre ComissióCoodinadorOfertantBeneficiariTots els socis
2
Nova ideaxxx
3
Canvi a Incubadoraxxxxx
4
Canvi a Votacionsxxxx
5
Canvi a Junta Directivaxxxxxx
6
Canvi a RFQxxxxx
7
Canvi a Projectexxxxxxx
8
Canvi a Tancamentxxxxxxx
9
Nova Documentació Projectexxx (només si han guanyat el projecte)x
10
Nou Coodinadorxxx
11
Nou Ofertantxxxx
12
Nou Beneficiarixxxx
13
Nova Ofertaxxxx
14
Nova Doc. Ofertaxxx
15
Nova Documentació Commissióxxx
16
Convocatoria comissióxxxx
17
Moderació comentarix
18
Comentarisxxxxx
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29